Blogg (SMIDIG)

Bloggen er opprettet 30.09.2010.

  • 30.09.2010: Første prosjektgruppemøte.
  • 25.10.2010: Statusrapport distribuert
  • 03.11.2010: Prosjektsider publisert.
  • 09.11.2010: Pilot for strømforsyning fra rullestol utplassert testbruker
  • November 2010: Utplassering/opplæringsdager VOMOTE + mikrofoner/brytere hos testbruker
  • 01.04.2011: Møte med Benum og møte ang. sluttrapportering.