Blogg (Lydstyring)

Bloggen er opprettet 10.02.2010.

  • 09.03.2010: Første prosjektgruppemøte 9 mars.
  • 27.04.2010: Andre prosjektgruppemøte
  • 14-16.07.2010: ICCHP konferanse
  • 02.12.2010: Prosjektgruppemøte