Blogg (MIKT)

Denne bloggen ble opprettet 24.11.2008.

  • 23.01.09: Prosjektgruppemøte
  • 12.02.09: Retningslinjer for online undervisning.
  • 04.03.09: Første online undervisning.
  • 13.05.09: Siste online undervisning
  • 13-15.10.09: UU samling
  • 25.11.09: Testdag (kurs 2)
  • 11.01.2010: Prosjektsider flyttet til "Avsluttede prosjekter"