Blogg (bokprosjekt)

Denne bloggen ble opprettet 21.6.2012. Her finner du kun viktige datoer/milepæler i prosjektet.

  • 6.6.12: Presentasjon i IT Funk (brukerforum)
  • 18.6.12: Prosjektgruppemøte
  • 21.6.12: Prosjektnettsider ble opprettet