Blogg (GPS)

Denne bloggen inneholder kun prosjektmøter og viktige milepæler. Opprettet 22.5.12.

  • 22.5.12: Opprettet nettsider for prosjektet
  • 5.6.12: Prosjektgruppemøte
  • 6.6.12: Presentasjon i IT Funk (brukerforum)