Blogg (KUBA)

Denne bloggen ble opprettet 25.8.11. Her legges det kun viktige prosjektmøter/milepæler mm, og det er derfor ikke en løpende oppdatering av prosjektarbeidet.

  • 25.8.11: Nettsider for prosjektet ble opprettet.
  • 25.8.11: Prosjektgruppemøte
  • 8.12.11: Prosjektgruppemøte med første tale-demo
  • 31.1.12: Prosjektgruppemøte
  • 16.4.12: Prosjektgruppemøte