Blogg (NUFinger)

Denne bloggen ble opprettet 14.01.2011. Listen nedenfor inneholder datoer for prosjektgruppemøter og andre viktige hendelser.

  • 14.01.2011: Prosjektnettsider ble opprettet
  • 28.03.2011: Prosjektgruppemøte
  • 14.06.2011: Prosjektgruppemøte (demo-kart)