Blogg (SETT)

Denne bloggen inneholder kun prosjektmøter og viktige milepæler.

  • Deltakelse konferanse i Stockholm (prosjektet: tilgjengelig bio)