Haakon Aspelund

Stilling og arbeidssted

Rådgiver, Deltasenteret, Sosial- og helsedirektoratet.

Bakgrunn

Haakon er høgskoleingeniør i datafag og maskinfag og bedriftsøkonom. Har jobbet med konstruksjon, innkjøp, datasystemer, planlegging og administrasjon i Elkem, Alcatel tele / forsvarskommunikasjon og Norsk rehab. Innkjøpsleder, forvaltningsleder og IKT-konsulent på hjelpemiddelsentralen i Vestfold. Rådgiver på Deltasenteret fra 2003. Har her jobbet med blant annet: tilgjengelige nettsteder, tilgjengelige automater, universell utforming (uu) i utdanningene, standardisering og uu i offentlige anskaffelser. Er Deltasenterets representant i IT Funk.

 

Noen aktuelle oppgaver høsten 2007: Referansegruppe for nasjonal standardiseringsstrategi, juryen for kåring av beste offentlige nettsteder, forprosjekt om standarder og retningslinjer for uu av IKT, veileder 3 i serien om tilgjengelige nettsteder. Det Europeiske EDeAN nettverket for uu i utdanninger.

Om arbeidsstedet

www.shdir.no/deltasenteret/

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Strategien for å oppnå dette er universell utforming. Deltasenteret arbeider med å avdekke og fjerne funksjonshemmende barrierer. Deltasenteret arbeider på alle livsarenaer og på tvers av alle sektorer. Mye av arbeidet består i å delta i ulike nettverk og fora, holde foredrag, utgi veiledere, delta i prosjekt- og referansegrupper og finne nye områder å bidra på.