All tilrettelegging kalles nå universell utforming (uu)

"Design for alle" har blitt "design for en valgt gruppe med spesielle behov".

Skrevet av: Morten Tollefsen, 12.2.13

MTB: Dette er min personlige blogg, og artiklene er mer løse i stilen enn på f. eks medialt.no.

uu brukes om mye rart. Begrepet har nå langt på vei erstattet alt som har med funksjonshemmede å gjøre. Statens kartverk gjør uu kartlegging. Det betyr å måle dører og andre bygningsegenskaper med tanke på rullestol. Nylig så jeg en annonse for uu teater. Det var en forestilling med tegnspråktolker. Jeg kunne rett og slett fortsatt i det uendelige med misforstått bruk av universell utforming.

Når jeg nå skriver et blogginnlegg er det fordi jeg så et oppslag på regjeringen.no:
Nybrottsarbeid på universell utforming

Der står det litt om forskriften til DTL. Som et eksempel står det:

- Vi gjør her et viktig nybrottsarbeid i Norge, uttalte Rigmor Aasrud da hun besøkte Ruter for å få demonstrert den nye billettautomaten som er utviklet
i samarbeid med blinde brukere og som tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Det er flott at automaten er utviklet med blinde brukere. Det er helt klart at synshemmede har hatt store utfordringer med Ruters automater, og det er supert at det nå blir en forbedring. MEN: har mennesker med kognitive funksjonshemninger vært med på utviklingen, mennesker med lese- og skrivevansker, er automatene like gode å bruke for mennesker i rullestol, hva med mennesker med redusert eller manglende håndkontroll, ... Kanskje er det tatt høyde for disse eksempelmenneskene, men det står det ingenting om. Hvis automatene kun tar høyde for blinde er det ikke uu!